top of page

Mammoplasti

close-up-hand-using-measuring-tool.jpg

Mammoplasti nedir kaç çeşittir ve nasıl yapılır?

Mammoplasti ,  meme dokusuna şekil verilmesi işlemidir. Problemin cinsine göre, küçültme , büyütme,  kaldırma,  kaybedilmiş veya yetersiz oluşmuş dokuyu yeniden yapma şeklindeki uygulamaların genel adıdır.

Küçültme mammoplastisi: olması gerekenden daha büyük ve genellikle de sarkık durumdaki memelerin cilt ve yumuşak dokularının küçültülerek memelerin istenilen yer ve büyüklüğe getirilmesi işlemidir. Çok çeşitli versiyonları olan bu uygulama da bugün gelinen nokta meme ucu çevresinde ve bunun altından aşağı doğru inen bir kesi izi ve bunun sonunda kısa bir enine kesi ile sonlandırılan uygulama en iyi sonuçları vermektedir. Bazı durumlarda yalnızca  meme ucu çevresinde bir kesi ile yetinilebilen versiyonu da tercih edilebilir. Uygulama genel anestezi altında yapılır ve bir iki günlük ameliyat sonrası hastanede kalma süresinin sonunda uygun bir koruyucu sütyen ile sosyal yaşama dönülebilir. Tercih edilecek tekniğe hekim karar verir ve hastaya da olası komplikasyonlar ve sonuçlar hakkında bilgi verilir.

Büyütme mammoplastisi: yeterinde gelişmemiş veya gebelik ve süt verme sonrası küçülerek özelliğini kaybetmiş memelerin kabul edilebilir boyut ve projeksiyona  kavuşturulması işlemidir. Günümüzde kabul gören en güvenli yöntem silikon protez  ile büyütme işlemidir. Bu uygulama da  protezin tipi, şekli, boyutu ile hangi bölgeden  ve planda uygulanacağı gibi versiyonları mevcuttur. Bu uygulama da genel anestezi altında yapılır ve bir günlük bir istirahat süresi ve koruyucu sütyen  ile sosyal yaşama kolaylıkla dönülebilir.

Mastopeksi ( meme kaldırma) : yeterli hacim ve dolgunlukta olan ancak gebelik gibi hormonal etkilerle büyüme ve sonra küçülme nedeniyle sarkma ve deforme olma gibi durumlarda başvurulan meme cildinin şekil verici eksizyonu  uygulamasıdır. Meme dokusundan herhangi bir eksizyon yapılmadan sadece meme cildinin fazlalığı çıkarılarak ideale yakın bir kozmetik görüntü sağlanması esasına dayanır. Bu uygulama da genel anestezi ile yapılır ve bir günlük hastanede kalma süresi ve yine koruyucu bir sütyen ile  sosyal yaşama kolaylıkla dönülebilir.

Bu ameliyatlarının hepsinde ortak olarak, hematom,  enfeksiyon, meme ucu hissinin geçici veya kalıcı olarak kaybedilmesi veya bu bölgede dolaşım bozukluğu oluşması gibi komplikasyonlar olabilir. Hasta bu konularda da hekim tarafından bilgilendirilir.

Meme rekonstrüksiyonu: Dünyada her sekiz kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Kanser tedavisinde çok önemli bir seçenek olan cerrahi sonrasında memenin kısmen veya tamamen kaybı sözkonusudur. Bu durumda hastalığın tedavisinin önemli bir adımı da kaybedilen memenin yeniden yapımıdır. Bu amaçla da geçici veya kalıcı doku genişletici ve protezler ile memenin yeniden yapımı sözkonusu olabileceği gibi  vücudun kendi dokularından da meme yapımı sözkonusu olabilir. Bu konuda da karar uzman hekim tarafından verilir ve hastaya bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları ayrıntıları ile anlatılır ve uygulama  riskleri hakkında bilgi verilir. Bu uygulama hastanede biraz daha uzun süre kalmayı gerektirir ancak sonuçları daha doğal ve uzun dönem riskleri çok daha düşüktür.

bottom of page